Green Tomato Lab spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

KRS: 0000380557, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 125-159-29-26
REGON: 142845894
Kapitał zakładowy: 56 000,00 PLN

Volkswagen Bank Polska S.A.
Numer konta bankowego: 35 2130 0004 2001 0698 8497 0001